KB Entreprise A/S © 2010 

KB Entreprise A/S

• Om KB Entreprise A/S »
Her kan du læse meget mer om firmaet KB Entreprise A/S.

• Vi udfører  »
Her kan du læse om de opgaver KB Entreprise kan udføre for netop dig.

• Kontakt os »
Her kan du se hvordan du kommer i kontakt med KB Entreprise A/S.

 


KB Entreprise A/S ønsker at fremstå som en solid og ansvarsbevidst virksomhed, der er anerkendt for udførelse af fagligt korrekt kvalitetsarbejde til aftalt tid og pris. Der må derfor hele tiden arbejdes på, at produkter og ydelser lever op til kundens forventninger.

 

KB Entreprise A/S ønsker at skabe et sundt og sikkert arbejdsmiljø, til gavn for medarbejdere og samfund.

 

Forventninger og behov ændrer sig hele tiden, derfor er det vigtigt at arbejdsbetingelserne hele tiden motiverer medarbejderne til at tilegne sig ny viden.

 

Kvalitets- og arbejdsmiljøpolitik efterleves ved følgende:

 

·         Overholdelse af indgåede aftaler, herunder tidsplaner

·         Arbejder udføres efter gældende regler og fagligt korrekt

·         Arbejdsmiljøet er i fokus, og forbedres løbende i samarbejde med medarbejderne

·         Arbejdsmiljøvurdering indgår i arbejdsplanlægning og udførelse 

·         Anvendte materialer er fejlfri og opfylder stillede krav

·         Nødvendige dokumenter, beskrivelser og tegninger m.v. er til rådighed på arbejdspladsen, så medarbejderne kan konstatere kvaliteten af den opgave der skal udføres

·         Rådighed over medarbejdere, maskiner og måleudstyr i tilstrækkeligt omfang, til at udføre opgaverne konditionsmæssigt

·         Ajourføre viden ved deltagelse i relevant efteruddannelse

·         Følge med i udviklingen, både med hensyn til produkter og metoder

·         Medarbejderne opfylder gældende uddannelseskrav, og er til enhver tid i besiddelse af tilstrækkelig teknisk og faglig viden

·         Gennemgang af det udførte arbejde ved afslutningen

·         I forbindelse med aflevering aftales der tidsplan for udførelse af eventuelle mangler ved det udførte arbejde

·         Ved eksterne reklamationer kontaktes kunden senest 2 arbejdsdage efter at reklamationen er modtaget

·         Det er virksomhedens mål, at mindske reklamationer så meget som muligt, ved hele tiden at arbejde på forbedring af kvaliteten ved systematisk anvendelse af kvalitetsstyring.

·         Det er virksomhedens mål, at mindske arbejdsskader mest muligt, ved hele tiden at arbejde på forbedring af arbejdsmiljøet, herunder udarbejdelse og opfølgning på Arbejds- Plads- Vurdering (APV)

·         Efterlevelse af nærværende KS system på det autoriserede område

·         Virksomheden er tilmeldt en godkendt kontrolinstans for sikring af lovpligtig ekstern godkendelse og efterprøvning af kvalitetsstyringssystemet

 

 

 

 

KB Entreprise A/S er en seriøs samarbejds-partner, hvor ingen opgave er for lille og ingen for stor. Læs meget mere om hvad vi kan gøre for dig. 

 

KB Entreprise A/S - Rådbjergvej 4 C - 4450 Jyderup - 59 27 83 22 - KB@entreprise.dk